Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci

75

Umiejętności społeczne posiada każdy z nas, każdy z nas zna zasady zachowania w konkretnej
sytuacji. Wobec czego…. czemu kiedy faktycznie jesteśmy w danej sytuacji mimo, że znamy
instrukcję postępowania nie wykonujemy tego czego się nauczyliśmy? Co o tym decyduje ?
Jeżeli byliśmy na kursie pierwszej pomocy to czemu w sytuacji kiedy takowej udzielić musimy to
często nie wiemy jak ?
Powodów jest kilka. Po pierwsze emocje decydują o tym jakie działania podejmiemy, a
wybierzemy te które są nam najbardziej znane. Czyli najczęściej stosowane. Po drugie- kwestia
powtórzeń jakże banalne a prawdziwe „ praktyka czyni mistrza”.;)
I właśnie TUS jest taką formą ćwiczeń praktycznych zachowań w sytuacjach sprawiających
dzieciom trudnościom, by móc utrwalić prawidłowy wzorzec zachowania.
Na czym polega metoda?
Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina wg R. Emmena i M. Plasmeijer’a oparty jest na
zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego – jest to forma regularnego treningu
grupowego. Głównymi celami programu są:
-poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
-zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
-zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie
doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.
Dzieci zdobywają możliwość:
– rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
– przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i

fizycznego,
– poprawę koncentracji uwagi;
– pohamowania spontanicznych reakcji;
– przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
– poprawy samooceny.
Za pomocą jakich narzędzi uczymy się na zajęciach?
Za pomocą ćwiczeń umożliwiających nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i
doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.
Możliwości uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera, ale też
od innych uczestników treningu.
Przeniesienia – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.
Co ćwiczymy na TUS-ie?
Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania
rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami,
w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci
biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie
sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na
zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać
na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.
Wskazania do uczestnictwa w Treningu Umiejętności Społecznych:

• trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych;
• nieśmiałość, wycofanie;
• trudności w adaptacji do nowych sytuacji;
• impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami;
• zachowania opozycyjne, buntownicze;
• nieumiejętność dostosowania się do zasad;
• uleganie niekorzystnym wpływom;
• problemy wychowawcze;
• dzieci z zespołem Aspergera;
• dzieci wysokofunkcjonujące z autyzmem;
• całościowe zaburzenia rozowjowe;
• ADHD.
Trening skierowany jest dla dzieci w wieku 5 – 11 lat. Są dwie grupy wiekowe (5-7 i 8-11)
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut. Cały cykl zajęć trwa przez 12 tygodni.
Udział dziecka w treningu TUS, poprzedza jedna konsultacja psychologiczna z rodzicami.
Prowadząca: Marzena Zglec-Matwiejczyk psycholog, psychoterapeutka, trenerka TUS i Hanna Miller-Wąsowska pedagog, terapeuta pedagogiczny i trenerka TUS

Zapisy przez cały rok. Do grupy klasyfikuje trener TUS.
Zaintersowane osoby poprosimy o kontakt telefoniczny: 574 575 700
Płatność w Pracowni, lub przelewem na konto:
ING Bank: Pracownia Pomocy EGO nr konta: 13 1050 1894 1000 0091 2333 8304
Tytułem „TUS”