grupa

Celem pierwszego spotkania z psychologiem/psychoterapeutą jest omówienie trudności lub/i dysfunkcji, z jakim mierzy się dziecko a także rozpoznanie trudności wychowawczych z jakimi zgłaszają się rodzice. Po rozpoznaniu specyfiki przejawianych przez dziecko trudności, w zależności od wieku oraz problemu przekazywana jest propozycja planu diagnostycznego lub/i terapeutycznego.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy samych rodziców. Podczas konsultacji ustalany jest plan terapii – jej forma i czas trwania. Konsultacja trwa 50 minut, obejmuje 1-2 spotkania z rodzicami, oraz 1-2 spotkania z dzieckiem.

Wskazania do konsultacji psychologicznej:

 • trudności w radzeniu sobie z emocjami;
 • trudności z agresją lub skrajną nieśmiałością;
 • trudności z nauką, koncentracją;
 • trudności z adaptacją w szkole/przedszkolu;
 • trudności w relacji dziecko – rodzic lub/i rodzice, dziecko – inni bliscy;
 • traumatyczne zdarzenia związane z sytuacją rodzinną – rozwód, śmierć, wypadek, zmiana miejsca zamieszkania, i inne;
 • tiki nerwowe;
 • doświadczenie przemocy fizycznej lub/i psychicznej;
 • uzależnienia od telefonu, komputera, gier;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się;
 • całościowe zaburzenia rozwoju – autyzm, zespół Aspergera;
 • zaburzenia nastroju – depresja, dystymia, smutek;
 • zaburzenia lękowe – lęk uogólniony, lęk separacyjny, fobie, napady paniki, nerwica natręctw, mutyzm wybiórczy;
 • zaburzenia psychosomatyczne – nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
 • zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia snu.