DDA

Celem pierwszego spotkania z psychologiem/psychoterapeutą jest omówienie trudności, z jakimi mierzy się pacjent oraz wybór najkorzystniejszej formy wsparcia. Podczas konsultacji ustalany jest plan terapii – jej forma i czas trwania. Najczęściej są to 2 – 4 spotkania. Każda konsultacja trwa 50 minut.

Wskazania do konsultacji psychologicznej:

  • problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych;
  • doświadczenie kryzysu w życiu osobistym lub/i zawodowym;
  • doświadczenie przemocy fizycznej/psychicznej – DDA, DDD;
  • doświadczenie zespołu stresu pourazowego PTSD – stres, choroba, żałoba;
  • zaburzenia nastroju – depresja, smutek, zaburzenia dwubiegunowe;
  • zaburzenia lękowe – lęki, fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
  • zaburzenia psychosomatyczne – nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
  • zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
  • zaburzenia psychotyczne;
  • zaburzenia osobowości i zachowania