młodość

Są to systematyczne spotkania grupy młodzieżowej, w trakcie których dochodzi do wymiany myśli, doświadczeń i przeżyć osób tworzących grupę. Ta forma terapii pomaga w lepszym zrozumieniu przyczyn problemu danej osoby, daje wsparcie i zrozumienie ze strony grupy, uczy budowania satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Sesje grupowe trwają 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu. Grupa prowadzona jest w spsoób półotwarty i może liczyć maksymalnie 8 osób. Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzone jest kilkoma konsultacjami indywidualnymi, których celem jest diagnoza pro- blemu oraz wyznaczanie celów terapii. Grupę terapeutyczną prowadzi jeden lub dwóch psychoterapeutów. Zapraszamy młodzież od 12 roku życia.

Wskazania do psychoterapii grupowej:

 • trudności w kontakcie z rodzicami lub/i innymi bliskimi – częste kłótnie, konflikty, niekontrolowane wybuchy złości;
 • trudności z nauką, z podejmowaniem aktywności;
 • trudności z zachowaniami agresywnymi – łamanie zasad społecznych, bójki;
 • trudności związane z sytuacją rodzinną – rozwód, śmierć, zamiana miejsca zamieszkania, i inne;
 • problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
 • doświadczenie przemocy fizycznej lub/i psychicznej;
 • doświadczenie zespołu stresu pourazowego PTSD – stres, choroba, żałoba, wypadek;
 • zachowania autodestrukcyjne – częste krytykowanie siebie i swoich zachowań (werbalne), bezpośrednie ataki na własne ciało (niewerbalne);
 • zaburzenia nastroju – depresja, smutek;
 • zaburzenia lękowe – lęki, fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
 • zaburzenia psychosomatyczne – nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
 • zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia snu.