przyjaźń

Są to systematyczne spotkania grupy, w trakcie których dochodzi do wymiany myśli, doświadczeń i przeżyć osób tworzących grupę. Grupa stwarza bezpieczne i intymne warunki, aby doświadczyć i zrozumieć powody cierpienia i frustracji, które pojawiają się w kontakcie z innymi ludźmi. Ta forma terapii pomaga nawiązać relacje z innymi osobami, które zmagają się z podobnymi lękami i kłopotami dając tym samym wspa- rcie i zrozumienie.

Sesje grupowe trwają 1,5 godziny i odbywają się raz w tygodniu. Grupa może liczyć maksymalnie 8 osób. Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzone jest kilko- ma konsultacjami indywidualnymi, których celem jest diagnoza problemu oraz wy- znaczanie celów terapii. Grupę terapeutyczną prowadzi jeden lub dwóch psychote- rapeutów.

Wskazania do psychoterapii grupowej:

  • trudności w stworzeniu i utrzymaniu satysfakcjonujących związków/ relacji z innymi;
  • trudności w rozpoznawaniu i wyrażaniu uczuć;
  • trudności w podejmowaniu decyzji, wprowadzaniu zmian do swojego życia;
  • poczucie pustki i osamotnienia;
  • doświadczanie częstych lęków i kompleksów przed oceną, porównywanie się z innymi;
  • problemy emocjonalne;
  • zaburzenia osobowości.