wsparcie

Psychoterapia (od starogreckiego psyche = dusza i therapein = leczyć) to forma pomocy terapeutycznej polegająca na indywidualnych spotkaniach pacjenta z psychoterapeutą. Relacja terapeutyczna pomaga w poznaniu i zrozumieniu przyczyn niepokojących objawów, pozwala pacjentowi lepiej zrozumieć swoje własne emocje, wartości i oczekiwania. Przebieg zależy od potrzeb pacjenta i celu, w jakim zdecydował się ją podjąć; dla jednych psychoterapia to metoda leczenia, pozwalająca rozwiązać trudności/problemy, dla innych to etap w samorozwoju, prowadzący do poprawy jakości życia. Sesje psychoterapeutyczne odbywają się regularnie – raz lub dwa razy w tygodniu. Każda sesja trwa 50 minut.

Wskazania do psychoterapii:

  • problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych;
  • doświadczenie kryzysu w życiu osobistym lub/i zawodowym;
  • doświadczenie przemocy fizycznej/psychicznej – DDA, DDD;
  • doświadczenie zespołu stresu pourazowego PTSD – stres, choroba, żałoba;
  • zaburzenia nastroju – depresja, smutek, zaburzenia dwubiegunowe;
  • zaburzenia lękowe – lęki, fobie, napady paniki, nerwica natręctw;
  • zaburzenia psychosomatyczne – nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
  • zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
  • zaburzenia psychotyczne;
  • zaburzenia osobowości i zachowania