komunikacja

Jest to forma pomocy skierowana do rodziców, mających dzieci w okresie dorastania (12-18 r. ż.) którzy doświadczają trudności/kryzysu w relacji z nastolatkiem. Spotkania mają na celu omówienie i zdiagnozowanie obszarów wymagających zmian. W trakcie konsultacji uzyskuje się wsparcie w rozwiązywaniu niepokojących objawów, poprawę relacji między rodzicem, a dzieckiem. Konsultacja trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań zależy od potrzeby rodziców oraz trudności, z jakimi się mierzą.

Wskazania do poradnictwa wychowawczego:

  • trudności w komunikacji w relacji rodzice – nastolatek;
  • trudności w radzeniu sobie ze złością (wybuchy złości, agresja, zachowania autodestruktywne);
  • trudności wychowawcze w domu lub/i w szkole;
  • częste kłótnie, nieporozumienia między członkami rodziny;
  • zmiana zachowania w szkole, np: wagary, konflikty z rówieśnikami i nauczycielami;
  • przeżywanie trudnych emocji z powodu kryzysowej sytuacji w domu, (np: separacja, rozwód, choroba);
  • chęć wsparcie i zrozumienia dziecka w okresie dorastania.