wstyd

Psychoterapia to forma pomocy terapeutycznej polegająca na systematycznych spotkaniach dziecka z psychoterapeutą. Najczęściej spotkania przybierają formę zabawy, np.: swobodna zabawa, rysowanie, odgrywanie ról, w ten sposób dziecko przekazuje ważne dla niego sprawy i problemy a także sposób przeżywania ich. Sesja trwa od 30 do 50 minut, przebieg i czas dostosowany jest do wieku i potrzeb dziecka. Spotkania odbywają się regularnie, raz lub dwa razy w tygodniu.

Terapia indywidualna dzieci, zazwyczaj wsparta jest spotkaniami psychoedukacyjnymi, treningami umiejętności wychowawczych oraz spotkaniami informacyjnymi dla rodziców.

Wskazania do konsultacji psychologicznej:

 • trudności w radzeniu sobie z emocjami;
 • trudności z agresją lub skrajną nieśmiałością;
 • trudności z nauką, koncentracją;
 • trudności z adaptacją w szkole/przedszkolu;
 • trudności w relacji dziecko – rodzic lub/i rodzice, dziecko – inni bliscy;
 • traumatyczne zdarzenia związane z sytuacją rodzinną – rozwód, śmierć, wypadek, zmiana miejsca zamieszkania, i inne;
 • tiki nerwowe;
 • doświadczenie przemocy fizycznej lub/i psychicznej;
 • uzależnienia od telefonu, komputera, gier;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się;
 • całościowe zaburzenia rozwoju – autyzm, zespół Aspergera;
 • zaburzenia nastroju – depresja, dystymia, smutek;
 • zaburzenia lękowe – lęk, lęki separacyjny, fobie – w tym fobie szkolne, napady paniki, nerwica natręctw, mutyzm wybiórczy;
 • zaburzenia psychosomatyczne – nawracające bóle głowy, bóle brzucha, zmęczenie itp.;
 • zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie;
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia snu.