spektrum autyzmu

To specjalistyczna pomoc psychologa dla dzieci z diagnozą autyzmu atypowego i dziecięcęgo, oraz z Zespołem Aspergera. Zajęcia są kierowane zarówno do dzieci z autyzmem wysokofunkcjonującym oraz niskofunkcjonującym. Celem terapii jest wspomaganie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu oraz pomoc w rozwoju w sferze społecznej, emocjonalnej i językowej.

Zakres działań:

  • wspieranie rozwoju języka i komunikacji- praca nad rozwojem funkcji słuchowych, praca nad rozwojem odpowiednich funkcji mózgu, wprowadzanie zastępczych metod komunikacji
  • wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka- nauka nazywania i rozpoznawania emocji
  • wspieranie rozwoju poznawczego
  • wspieranie rozwoju ruchowego (motoryki dużej) oraz funkcji manualnych (motoryki małej)
  • zmniejszanie występowania zachowań niepożądanych (np. agresja) aż do całkowitego ich wygaszenia
  • wspieranie rozwoju społecznego- nauka przestrzegania zasad panującyh w relacjach międzyludzkich
  • poprawa w zakresie koncentracji uwagi
  • terapia czaszkowo-krzyżowa