Życie niesie ze sobą różne wyzwania, które mogą pozostawić głęboki ślad w naszej psychice. Czasem potrzebujemy wsparcia i narzędzi, które pomogą nam zmierzyć się z trudnymi doświadczeniami, lękiem, stresem czy innymi uporczywymi i nieprzyjemnymi emocjonalnymi. Jednym z najnowszych i najskuteczniejszych podejść do pracy nad tymi kwestiami jest metoda Brainspotting.

Czym jest Brainspotting?

Brainspotting to metoda terapii, która koncentruje się na związku między naszym ciałem a umysłem, a także na roli wzroku w przetwarzaniu trudnych doświadczeń i emocji. Technika ta została stworzona przez Davida Grand’a w 2003 roku i od tego czasu zdobyła uznanie w środowisku terapeutycznym jako skuteczne narzędzie do pracy nad traumą i innymi trudnościami emocjonalnymi.

Jest to terapia, która koncentruje się na identyfikacji i przetwarzaniu trudnych doświadczeń, które wpływają na nasze funkcjonowanie psychiczne i emocjonalne. Brainspotting bazuje na założeniu, że nasze oczy i mózg mają zdolność skupienia uwagi na określonych “brainspotach” w naszym polu widzenia, co może prowadzić do odkrycia i rozwiązania zakorzenionych problemów.

Kluczowe cechy metody Brainspotting:

Terapeuta współpracuje z klientem, aby zidentyfikować konkretny punkt w ciele, który jest związany z trudnym doświadczeniem. To miejsce nazywane jest “brainspotem”. Następnie terapeuta pomaga klientowi skoncentrować swoją uwagę na brainspocie, a klient towarzyszy swoim myślom, emocjom i odczuciom, które się pojawiają.

Poprzez skoncentrowaną uwagę na brainspocie, klient może zacząć przetwarzać trudne doświadczenie. Może to objawiać się w postaci emocjonalnych reakcji, wizji, wspomnień lub innych doświadczeń.

Brainspotting pomaga klientowi zintegrować swoje emocje i przeżycia, co może prowadzić do ulgi, redukcji trudnych objawów i poprawy ogólnego samopoczucia.

Dla Kogo jest Brainspotting?

Metoda Brainspotting jest skierowana do różnych grup ludzi, ponieważ może pomóc w radzeniu sobie z szerokim spektrum trudności emocjonalnych, kryzysów psychicznych i życiowych.

Terapia jest dla osób:

  • które doświadczyły kryzysów życiowych, jak rozwody, utrata pracy czy problemy rodzinne.
  • które doświadczyły przemocy, nadużycia czy mobingu mogą znaleźć w Brainspottingu narzędzie do przetwarzania tych trudnych wspomnień i odzyskania spokoju.
  • pomoc w identyfikacji źródeł lęków i fobii oraz w osiągnięciu stanu większego spokoju i pewności siebie.
  • doświadczających chronicznego stresu, wypalenia zawodowego lub innych trudności związanych z pracą, mogą znaleźć wsparcie w Brainspottingu, aby poprawić swoje samopoczucie i skuteczność zawodową.
  • może być to skuteczna terapia uzupełniającą dla osób z depresją, zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym lub innymi zaburzeniami nastroju.
  • pomaga klientom zidentyfikować i przetworzyć korzenie ich depresji i lęku, co może przynieść ulgę i poprawę samopoczucia i funkcjonowania.
  • skuteczna w leczeniu różnych zaburzeń emocjonalnych, takich jak zaburzenia odżywiania czy uzależnienia, również współuzależnienia a także syndrom DDA i DDD.
  • sportowcy, aktorzy i inni artyści często korzystają z Brainspottingu, aby poprawić swoją koncentrację, wydajność i radzenie sobie ze stresem przed występami.
  • osoby, które nie doświadczyły traumy, mogą skorzystać z Brainspottingu, aby poprawić ogólne samopoczucie, zwiększyć pewność siebie i zrozumieć siebie lepiej.

Warto zaznaczyć, że Brainspotting jest podejściem, które może być stosowane jako część większego planu terapeutycznego i może być dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Kluczową cechą tej metody jest jej zdolność do pracy z traumą w sposób delikatny i dostosowany do tempa klienta, co czyni ją atrakcyjną opcją dla wielu osób poszukujących pomocy psychoterapeutycznej.