Trening efektywnego uczenia się

– dla klas uczniów IV-VIII

– dla uczniów szkoły ponadpodstawowej

Pomóż swojemu dziecku pokonać problemy z nauką, tak aby uczyło się szybciej i łatwiej oraz by stało się bardziej samodzielne!

Rok szkolny jest pełen wyzwań nie tylko dla uczniów, ale również rodziców. Zwłaszcza tych, których dzieci mają trudności z nauką, a w szczególności z koncentracją, zapamiętywaniem, czytaniem i pisaniem. Takim dzieciom przyswajanie wiedzy zajmuje więcej czasu niż innym i często wymagają dodatkowego wsparcia. Dla niektórych rodziców oznacza to nawet kilka godzin wspólnego odrabiania lekcji. Koncentracja jest kluczem do nauki. Jeśli dziecko ma problemy z koncentracją, uczenie się sprawia mu bardzo dużo problemów i jest nieefektywne. Gdy dziecko nauczy się ignorować rozpraszacze będzie potrafiło utrzymać uwagę na lekcji i klasówce, gdy jego czas skupienia uwagi się wydłuży będzie w stanie szybko i efektywnie pracować i uczyć się, gdy poprawi się natężenie uwagi dziecka mózg się „wyostrzy” i będzie lepiej przyswajał, kojarzył, łączył i zapamiętywał.

Jeśli zauważyliśmy, że dziecko ma problemy z uczeniem się, nie powinniśmy tego lekceważyć.

Program zajęć.

 1. Łamiemy bariery.

 • poznajemy i integrujemy się,
 • ukazanie pozytywnych cech osobowości,
 • dostarczenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, otwartości i szczerości.
 1. Czy wiemy co to znaczy uczyć się?
 • zmiana nastawienia dzieci do uczenia się,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się i o własnych możliwościach,
 • dostarczanie konkretnej wiedzy i technik usprawniających funkcjonowanie w sytuacjach szkolnych.
 1. Jak działa nasza naszą pamięć?
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu procesu uczenia się,
 • pobudzanie ukierunkowanej aktywności.
 1. Mapa myśli – jak ją tworzyć?
 • aktywizacja pamięci, wyobraźni i twórczego myślenia,
 • nabywanie umiejętności nowego sposobu notowania, tworzenia map myśli, notatek graficznych.
 1. Mnemotechnika – co to takiego?
 • nabywanie umiejętności nowego sposobu zapamiętywania.
 1. Jak się uczyć do sprawdzianów?
 • nabywanie umiejętności planowania nauki i właściwego powtarzania materiału.
 1. Praca domowa – koszmar każdego ucznia.
 • rozwijanie motywacji do odrabiania zadań domowych,
 • ważne zasady przy odrabianiu pracy domowej.
 1. Poznajemy zasady sprawnego i efektywne uczenie się?
 • zmiana nastawienia do uczenia się,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się i o własnych możliwościach,
 • poznanie warunków i zasad efektywnego uczenia się.
 1. Jak rozwijać swoją kreatywność?
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwojowi kreatywności,
 • aktywizowanie twórczych procesów myślowych.
 1. Uczyć będziemy się przez całe życie.
 • zmiana nastawienia do uczenia się,
 • kształtowanie pozytywnego myślenia o uczeniu się i o własnych możliwościach,
 • objaśnienie koncepcji uczenia się przez całe życie.