lęk

Terapia DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych). Jest to forma pomocy dla osób, które wychowywały się w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu lub w domu gdzie dochodziło do przemocy fizycznej/psychicznej. Osoby z syndromem DDA/DDD na skutek trudnych przeżyć i doświadczeń w okresie dzieciństwa czy/ i dorastania utrwalają zestaw pewnych cech, emocji czy przekonań, które mogą stanowić przeszkodę w prawidłowym funkcjonowaniu w dorosłym życiu. Każda sesja trwa 50 minut.

Wskazania do terapii:

  • lęk przed wchodzeniem w relacje, obawa przed związkiem;
  • poczucie wstydu i obniżona samoocena;
  • częste poczucie pustki i przygnębienia;
  • trudności w nazywaniu i przeżywaniu emocji;
  • wycofywanie się lub unikanie nowych aktywności;
  • objawy psychosomatyczne.