dziecko

Jest to forma pomocy skierowana do rodziców, którzy doświadczają trudności wychowawczych w relacji z dzieckiem. Spotkania mają na celu omówienie
i zdiagnozowanie obszarów wymagających zmian. W trakcie konsultacji uzyskuje się wsparcie w rozwiązywaniu niepokojących objawów, konkretne odpowiedzi na zgłaszane trudności i wspólne poszukiwanie lub/i wypracowanie rozwiązań które będą użyteczne w relacji rodzic – dziecko. Konsultacja trwa 50 minut. Częstotliwość spotkań zależy od potrzeby rodziców oraz trudności, z jakimi się mierzą.

Wskazania do poradnictwa wychowawczego:

  • trudności w komunikacji w relacji rodzice – dziecko;
  • trudności w radzeniu sobie ze złością (wybuchy złości, agresja, zachowania autodestruktywne);
  • nadmierne przeżywanie emocji, nieadekwatnie do sytaucji, (np.: nadmierny lęk, złość, smutek);
  • trudności wychowawcze w domu lub/i w szkole;
  • częste kłótnie, nieporozumienia między członkami rodziny;
  • gwałtowna zmiana zachowania w szkole lub/i w domu;
  • przeżywanie trudnych emocji z powodu kryzysowej sytuacji w domu, (np: separacja, rozwód, choroba);
  • wsparcie w budowania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i psychicznego dziecka.