problem

Terapia uzależnień i współuzależnień

Jest to forma pomocy skoncentrowana na obszarze uzależnień, ich mechanizmach i szkodliwości działania. W czasie terapii zostają omówione wszelkie trudności wynikające z zażywania szkodliwej substancji (np: alkohol, narkotyki, nikotyna), bądź uzależnienia behawioralnego (np: komputer, hazard, praca, zakupy, seks). Celem spotkań jest zaprzestanie lub zmniejszenie przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcja szkód i zmiana zachowania. Podczas terapii wspierane są osoby uzależnione oraz ich bliscy. Oferowana pomoc dla całej rodziny ma na celu poprawę jej funkcjonowania oraz wyeliminowanie krzywdzących zachowań. Każda sesja trwa 50 minut.

Wskazania do terapii uzależnień:

  • silne pragnienie lub poczucie przymusu podejmowania określonych zachowań;
  • trudności w kontrolowaniu zachowania związanego z danym obszarem działania;
  • fizjologiczne objawy odstawienia, występujące, gdy zachowanie zostało przerwane lub ograniczone;
  • stwierdzenie tolerancji (potrzeba nasilania zachowań w celu uzyskania efektów wcześniej uzyskiwanych przy mniejszym nasileniu);
  • narastające zaniedbywanie innych źródeł przyjemności;
  • kontynuacja szkodliwych zachowań mimo wyraźnych szkód z nimi związanych.