współdziałanie

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;

 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
 • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych;
 • zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Dzieci zdobywają możliwość:

 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • poprawę koncentracji uwagi;
 • pohamowania spontanicznych reakcji;
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
 •  poprawy samooceny.

Co ćwiczymy na TUS-ie?

Umiejętności: zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy, dyskutowania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów. Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają takich umiejętności jak radzenie sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), potrafią reagować na zaczepki innych, pohamować własną złośliwość, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej i słuchać polecenia do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Wskazania do uczestnictwa w Treningu Umiejętności Społecznych:

 • trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych;
 •  nieśmiałość, wycofanie;
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji;
 • impulsywność, trudności w panowaniu nad emocjami;
 • zachowania opozycyjne, buntownicze;
 • nieumiejętność dostosowania się do zasad;
 • uleganie niekorzystnym wpływom;
 •  problemy wychowawcze;
 • dzieci z zespołem Aspergera;
 • dzieci wysokofunkcjonujące z autyzmem;
 • całościowe zaburzenia rozowjowe;
 • ADHD.

Trening skierowany jest dla dzieci w wieku 5 – 11 lat. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 80 minut. Cały cykl zajęć trwa przez 12 tygodni. Udział dziecka w treningu TUS, poprzedza konsultacja psychologiczna z rodzicami.