Marcin Czmoch

admin-ajax

Marcin Czmoch

terapeuta uzależnień, psycholog

About Me

Certyfikowany terapeuta uzależnień.

Ukończył Szkole Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień akredytowanej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA oraz szkolenie z zakresu Programu Ograniczania Picia. Zdobył tytuł magistra psychologii klinicznej Uniwersytetu SWPS oraz tytuł magistra pedagogiki resocjalizacyjnej społecznie nieprzystosowanych WSNS Pedagogium w Warszawie. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu pomocy dzieciom i młodzieży z zagrożeniem niedostosowania i niedostosowaniem społecznym.

Doświadczenie zdobywał pracując jako terapeuta uzależnień w Szpitalu MSWiA w Otwocku, Poradni Leczenia Uzależnień Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku, Poradni Profilaktyczno – Rehabilitacyjnej dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Siedlcach. Uczestniczył w programach stażowych i wolontariackich min. w Oddziale Leczenia Uzależnień Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR w Warszawie i Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie. Pracował również jako wychowawca oraz psycholog w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz psychoterapię osób dorosłych i młodzieży. Specjalizuję się w prowadzeniu terpii indywidualnej i grupowej, min:

  • terapii osób uzależnionych od alkoholu,
  • terapii osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, używki),
  • terapii osób uzależnionych od hazardu,
  • terapii osób z zaburzeniami charakterystycznymi dla DDA,
  • terapii osób żyjących w związku z osobą uzależnioną, tzn. osób współuzależnionych,
  • realizacji programu ograniczania picia (POP) i programu redukcji szkód w uzależnieniu.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.