Aneta Gontarska

Aneta_Gontarska

Aneta Gontarska

terapeuta pedagogiczny, trener TUS

About Me

Jestem Nauczycielem dyplomowanym z 22 letnim stażem pracy, magister historii. Ukończyłam studia podyplomowe diagnoza i terapia pedagogiczna, oligofrenopedagogika z kształceniem integracyjnym oraz doradztwo zawodowe. Od wielu lat poszerzam swoje umiejętności i kompetencje pedagogiczne, systematycznie wzbogacając swój warsztat zawodowy poprzez uczestniczenie w różnych kursach:

  • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci i osób dorosłych
  • Trening Umiejętności Społecznych osób z autyzmem i zespołem Aspergera
  • Kinezjologia Edukacyjna „Brain Gym” Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison.
    Gimnastyka Mózgu – stopień I i II.
  • Studium Socjoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas pracy z dziećmi i młodzieżą w szkole podstawowej, szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, gimnazjum.

Prowadzę terapię pedagogiczną dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia i dysortografia), terapię ręki, psychoedukację i trening umiejętności społecznych (TUS). Pracuję aktywnymi metodami nauczania. Dobieram metody pracy odpowiednie do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wzbogacam je o zabawy, techniki uczenia się, gry oraz elementy terapii ręki. Poszerzam umiejętności psychospołeczne dzieci.

Pracując z dziećmi staram się zrozumieć ich problem i potrzeby, sprawić, aby czuły się swobodnie na zajęciach, zbudować pozytywną relację, stworzyć odpowiednie warunki do przezwyciężania trudności.