Agnieszka Ostrowska

Zdjecie_A_Ostrowska_1_ (1)

Agnieszka Ostrowska

psycholog

About Me

Jestem psychologiem. Pracuję z młodzieżą od 12 roku życia, prowadzę konsultacje dla rodziców.

Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w WSFiZ w Warszawie. Uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi uzyskałam na studiach podyplomowych W Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Doświadczenie zawodowe oparłam na pracy psychologa szkolnego wspierając młodzież oraz rodziców. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach dotyczących problemów dzieci i młodzieży z zakresu pomocy dzieciom z zaburzeniami lękowymi w szkole, zaburzeniami koncentracji uwagi, autoagresją w postaci samookaleczeń i tendencji samobójczych, Treningu Zastępowania Agresji oraz Treningu Umiejętności Społecznych.

Obecnie skupiam się na pracy z młodzieżą. Prowadzę konsultacje dla rodziców zainteresowanych rozwojem swojego dziecka, czy zaniepokojonych przejawianym przez dziecko zachowaniem. Swoje wsparcie kieruję do młodzieży przejawiających: niską samoocenę, trudności w relacjach społecznych, trudności sfery emocjonalnej oraz z zaburzeniami lękowymi.

W pracy najważniejszy dla mnie jest dobry kontakt oraz budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa, akceptacji oraz przyjaznej atmosferze, co jest fundamentem do udzielenia odpowiedniego wsparcia i dalszej pracy terapeutycznej.

Pracuję z młodzieżą od 12 roku życia.