Piotr Parulski

admin-ajax (1)

Piotr Parulski

psycholog,psychoterapeuta,peadagog

About Me

Absolwent psychologii – specjalizacja kształtowanie i modyfikacja zachowań –
na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, absolwent psychopedagogiki oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Ukończył studium psychoprofilaktyki uzależnień. Obecnie jest
w trakcie 4 letniego kursu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoja pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Domu Dziecka, Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Zespole Szkół Specjalnych, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym. Wiele lat był też wykładowcą w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Nauk Społecznych oraz Instytutu Szkolenia Kadr Pedagogicznych.

Pracuje z dorosłymi i młodzieżą (od 12 roku życia)

Pracując z młodzieżą oraz osobom wchodzącym w dorosłość towarzyszę
w pokonywaniu kryzysów oraz trudności tego okresu, w poznawaniu siebie oraz poszukiwaniu własnej drogi.

Pracuję też z rodzicami którym problemy wychowawcze sprawiają dużo trudności.
W oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie dotyczące wychowania oraz rozwoju dzieci pomagam rodzicom zrozumieć przyczyny doświadczanych przez nich trudności wychowawczych oraz poszukać możliwości poprawy sytuacji, które wywołują u nich poczucie bezradności.

W przypadku pracy z dorosłymi pracuję z osobami mającymi problemy emocjonalne, cierpiącymi z powodu braku satysfakcji w ważnych dla siebie relacjach, przeżywającymi kryzysowy lub trudny dla nich moment w życiu, potrzebującymi wsparcia w dokonywaniu zmian lub podejmowaniu decyzji.