Magdalena Godowska

Magda_Godowska

Magdalena Godowska

psycholog, psychoterapeuta

About Me

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, z wykształcenia również pedagogiem. Wykształcenie psychologiczne zdobyłam w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania; pedagogiczne w Kolegium Nauczycielskim pod patronatem Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jestem w trakcie dyplomowania na psychoterapeutę w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich.

W czasie kształcenia odbyłam praktyki m.in. W: Fundacji Dzieci Niczyje, Zespole, Ognisk Wychowawczych “Gocław”, Domu Dziecka w Piasecznie, Obozy dla dzieci z małych wsi

Przez wiele lat pracowałam w firmie o charakterze ‘korporacyjnym’. Pozwala mi to obecnie bardziej zrozumieć trudności z jakimi spotykają się moi pacjenci w takim środowisku zawodowym. W ostatnim czasie pracuje w gabinecie prowadząc terapię długo i krótko terminową.

Pracuję z osobami dorosłymi i młodymi dorosłymi. Bazuję na doświadczeniach wczesnodziecięcych, ich potrzebami i emocjami, mając świadomość jak ten ważny okres życia wpływa na kształtowanie się trudności w dalszym życiu dorosłym. Łącze integratywnie techniki z różnych nurtów terapeutycznych. Pozwala to dobrać odpowiednie narzędzia i sposób pracy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i jego trudności. W swojej pracy opieram się na wartościach wiary chrześcijańskiej. Mam świadomość, że dla osób zaangażowanych w relacje z Bogiem łączenie pracy terapeutycznej z drogą wiary jest często nieodłączne.

Pracuję z pacjentami, którzy zgłaszają się z:

  • trudnościami w przeżywaniu i wyrażaniu emocji: lęku, złości, smutku i innych;
  • depresją
  • objadaniem się i innymi zaburzeniami obsesyjno – kompulsywnymi
  • współuzależnieniem
  • myślami natrętnymi i objawami psychosomatycznymi
  • niską samooceną i poczuciem własnej wartości
  • lękiem przed bliskością i zaufaniem, trudnościami w relacjach