Hanna Kaczorek

kaczorek hanna

Hanna Kaczorek

terapeuta i diagnosta SI

About Me

Ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej na Akademii Podlaskiej w Siedlcach , studia podyplomowe Pedagogika Wychowania Przedszkolnego na Akademii Podlaskiej w Siedlcach oraz studia podyplomowe z Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie. Ukończyła również kurs Terapia Ręki I i II stopień oraz kurs Integracji Odruchów Posturalno- Dynamicznych metodą dr Svetlany Masgutowej I i II stopień.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując z dziećmi w publicznym przedszkolu od 2008 roku. Jest specjalistą w prowadzeniu terapii i diagnozy w zakresie integracji sensorycznej połączone z integracją odruchów oraz posiada uprawnienia do diagnozy i prowadzenia zajęć terapeutycznych z terapii ręki.