Bogumiła Wróblewska

Bogumiła Wróblewska terapeuta pedagogiczny mińsk mazowiecki

Bogumiła Wróblewska

terapeuta pedagogiczny, trener TUS

About Me

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna  (studia magisterskie i podyplomowe), a także Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP (obecnie Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna) na kierunku wychowanie przedszkolne (studia podyplomowe). Posiadam również wykształcenie w zakresie filologii polskiej – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. 

W swoich działaniach wykorzystuję  wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie nabyte w pracy zawodowej:

  • w przedszkolu ( jako wychowawca grupy), 
  • a także podczas pracy w szkole podstawowej wspierając w rozwoju dzieci i młodzieży – jako nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej 
  • oraz w pracy indywidualnej jako nauczyciel terapii pedagogicznej prowadząc zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i rewalidację. 

W chwili obecnej jestem nauczycielem dyplomowanym i prowadzę zajęcia z terapii pedagogicznej w szkole podstawowej. Pracuję z dziećmi mającymi specyficzne trudności szkolne – dysleksję, dysgrafię, dysortografię. 

Terapię opieram na indywidualnych potrzebach i możliwościach dzieci. Celem moich zajęć jest osiągnięcie optymalnych  dla danego dziecka postępów. Trudności i deficyty, których doświadcza dziecko, w toku oddziaływań terapeutycznych mają charakter dynamiczny. W pracy z dzieckiem staram się zbudować klimat bezpieczeństwa i zaufania. Kładę nacisk na rozwijanie kompetencji językowych.