Hanna Miller – Wąsowska

Hanna Miller – Wąsowska terapeuta pedagogiczny, trener TUS mińsk mazowiecki

Hanna Miller – Wąsowska

terapeuta pedagogiczny, trener TUS

About Me

Jestem Nauczycielem dyplomowanym z wieololetnim stażem pracy. Od wielu lat poszerzam swoje umiejętności i kompetencje pedagogiczne, systematycznie wzbogacając swój warsztat zawodowy:

  • pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki i tyflopedagogiki

  • terapeuta w zakresie terapii pedagogicznej, reedukacji, rewalidacji i dydaktyki integracyjnej

  • specjalista w zakresie edukacji wczesnoszkolnej

  • trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

W Pracowni prowadzę Psychoedukację, terapię pedagogiczną i Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku szkolnym. W trakcie swojej pracy wykorzystuję aktywizujące metody nauczania, techniki uczenia się, poszerzam umiejętności psychospołeczne dzieci i wspieram rodziców w ramach ich kształcenia pedagogicznego. Posiadam umiejętność diagnozowania trudności edukacyjnych i deficytów poznawczych. Posiadam duże doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem opozycyjno – buntowniczym.

Wszystkie realizowane przeze mnie formy doskonalenia zawodowego wynikają z potrzeb dzieci z trudnościami poznawczo – emocjonalnymi, które były dla mnie inspiracją i wyzwaniem.