bunt

Cel:

 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka

Etapy:

 • wywiad
 • obserwacja dziecka
 • wnikliwe badanie w celu ustalenia stanu mowy , które obejmuje ocenę:
  • czynności nadawania i rozumienia mowy, budowy narządów artykulacyjnych, artykulacji,
  • kinestezji artykulacyjnej, sposobu oddychania, sposobu połykania, słuchu fizycznego,
  • słuchu fonematycznego oraz umiejętności pisania i czytania
  • opracowanie indywidualnego programu terapii dla danego dziecka

Elementy terapii:

 • usprawnianie motoryki narządów mowy
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • kształtowanie słuchu fonemowego
 • ćwiczenie prawidłowego oddychania
 • korygowanie wad wymowy
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi
 • usprawnianie motoryki małej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • nauka czytania i pisania