bunt

Cel:

 • usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej
 • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę
 • pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem
 • wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka

Etapy:

 • wywiad
 • obserwacja dziecka
 • wnikliwe badanie w celu ustalenia stanu mowy , które obejmuje ocenę:
  • czynności nadawania i rozumienia mowy, budowy narządów artykulacyjnych, artykulacji,
  • kinestezji artykulacyjnej, sposobu oddychania, sposobu połykania, słuchu fizycznego,
  • słuchu fonematycznego oraz umiejętności pisania i czytania
  • opracowanie indywidualnego programu terapii dla danego dziecka

Elementy terapii:

 • usprawnianie motoryki narządów mowy
 • usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • kształtowanie słuchu fonemowego
 • ćwiczenie prawidłowego oddychania
 • korygowanie wad wymowy
 • doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi
 • usprawnianie motoryki małej
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego
 • nauka czytania i pisania

Logopeda dla dzieci Mińsk Mazowiecki

Różnego rodzaju wady wymowy powstają na skutek określonych przyczyn, które zaliczyć możemy do kilku grup:

 • czynniki społeczne (np. nieprawidłowe wzorce, postawa rodziców, niekorzystna atmosfera),
 • anatomiczne zmiany aparatu artykulacyjnego,
 • nieprawidłowości w budowie oraz funkcjonowaniu narządu słuchu,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów mowy,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego,
 • opóźnienie w rozwoju emocjonalnym lub psychomotorycznym.

Logopeda Mińsk Mazowiecki

Zdarza się, że u kilkuletnich dzieci występują wady wymowy, które ze względu na bagatelizowanie ze strony opiekunów, nie mają szansy ustąpić. Wówczas nieprawidłowe nawyki pozostają z dzieckiem do wieku dorosłego i stanowią źródło kompleksów. Warto obserwować swoje pociechy, a jeśli zauważymy nawet niewielkie nieprawidłowości w wymowie, należy zgłosić się na konsultację do logopedy. Sprawdź, jakie są najważniejsze sygnały, że konieczna może być terapia logopedyczna:

 • wyraźne jąkanie się dziecka,
 • nawykowe mówienie przez nos,
 • zniekształcanie głosek,
 • masz wątpliwości, czy Twoje dziecko prawidłowo słyszy,
 • anatomiczne zmiany w budowie narządów mowy.

Skuteczna terapia logopedyczna

W zależności od tego, co jest przyczyną wady wymowy u dziecka oraz jaki ma ona charakter, należy wdrożyć odpowiednio dopasowane działania terapeutyczne. Podczas zajęć z logopedą Twoja pociecha pracować będzie nad motoryką narządów mowy, percepcją słuchową i wzrokową, prawidłowym oddychaniem, koncentracją uwagi, motoryką małą, budową zasobu słownictwa, a także umiejętnościami związanymi z czytaniem oraz pisaniem. Prawidłowa komunikacja pozwala nam funkcjonować w społeczeństwie, nawiązywać relacje, realizować zamierzone cele. Warto już na tak wczesnym etapie życia dbać o to, by dziecko poprawnie porozumiewało się z rówieśnikami oraz opiekunami. Zapraszamy do naszej pracowni w Mińsku Mazowieckim, gdzie doświadczony logopeda prowadzi zajęcia dla dzieci w różnym wieku.