Pracownia Pomocy EGO

Rehabilitacja niemowląt – metoda Ndt-Bobath

Celem rehabilitacji jest poprawa uczenia się motoryki dla efektywnej kontroli motorycznej, co z kolei ma wpływ na lepsze funkcjonowanie w środowisku. Cel ten osiąga się za pomocą specjalnych ćwiczeń, które mają prowadzić dziecko do umiejętności wykonywania poszczególnych czynności, zgodnie z postępującym u niego naturalnym rozwojem ruchowym. Metoda jest multidyscyplinarna,  przydatna przede wszystkim w fizjoterapii, ale także w ergoterapii, jak i logopedii.

Wskazania do rehabilitacji – metodą Ndt-Bobath:

  • wcześniactwo
  • dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego
  • asymetria ciała
  • zaburzenia rozwoju ruchowego
  • dzieci z dysfunkcją ośrodkowego układu mózgowego
  • hamowanie nieprawidłowych odruchów
  • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • dzieci z zespołem Downa.