nałóg

Jeśli zauważyłeś Ty sam lub Twoi bliscy, że pijesz alkohol zbyt często i zbyt dużo, zaczynasz dostrzegać negatywne konsekwencje picia np. pogorszenie stanu zdrowia, pogorszenie się relacji z otoczeniem, spadające zaangażowanie w pracę czy pogorszenie życia rodzinnego oraz inne konsekwencje nadużywania alkoholu, a nie wyobrażasz sobie całkowitej abstynencji możesz skorzystać z Programu Ograniczania Picia. Program ten, jest uznaną na świecie i polecaną przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych formą terapii.

Czas trwania POP wynosi od 8 do 12 tygodni, spotkania odbywają się minimum raz w tygodniu, trwają 45 min. Kwalifikację do tego typu programu poprzedzają od 1 do 3 spotkań diagnostycznych. W dniu spotkania wymagane jest utrzymanie abstynencji. Istnieje możliwość jeśli pacjent i jego rodzina są zainteresowani, mogą skorzystać z dwóch spotkań rodzinnych, których celem jest zapoznanie bliskich pacjenta z zasadami programu POP.

Wskazania do programu:

  • osoby pijące alkohol szkodliwie, które odczuwają już konsekwencje nadużywania alkoholu;
  • osoby uzależnione od alkoholu;
  • osoby bez przeciwwskazań zdrowotnych dla używania alkoholu;
  • osoby nie akceptujące trwałej abstynencji jako celu terapii;
  • osoby w początkowej fazie uzależnienia;
  • osoby z mniejszym nasileniem objawów uzależnienia;
  • osoby doświadczające mniejszej ilości problemów związanych z piciem;
  • osoby lepiej funkcjonujące społecznie;
  • osoby młodsze